• Header

Privacyverklaring

Functional Fitness & Personal Training Paintsil

Dit is een privacyverklaring van Functional Fitness & Personal Training Paintsil gevestigd te Velp en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 54405254
Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 WIJ VERWERKEN (MOGELIJK) DE VOLGENDE PERSOONSGEGEVENS VAN U INDIEN U:

(a) www.personaltrainingpaintsil.nl bezoekt
(b) zich inschrijft voor een product of dienst 
(c) lid wordt van ons centrum
(d) zich aanmeldt voor de nieuwsbrieven
(e) contact met ons opneemt d.m.v. e-mail en/of telefoon en overige contactmomenten
(f) Reageert op een advertentie die wij hebben geplaatst op Facebook, Instagram, Google Adwords of andere communicatieve middelen.

1.2 WIJ VERZAMELEN DAARBIJ (MOGELIJK)DE VOLGENDE (PERSOONS)GEGEVENS:

(a) naam, adres, e-mailadres, geboortedatum, telefoonnr., leeftijd, geslacht, IBAN, beroep 
(b) Lidmaatschapsnummer en/of klantnummer
(c) Gemaakte afspraken 
(d) Eventuele (gezondheid) meldingen die door het lid zelf worden doorgegeven
(e) Eventuele voortgangsgegevens (prestatie monitoring/metingen)
(f) deelname en aanwezigheidsregistratie

1.3 WIJ KUNNEN DEZE GEGEVENS GEBRUIKEN OM (HET DOEL):

(a) het lidmaatschap te effectueren en/of de inschrijving voor een evenement en/of activiteit te effectueren en/of een betaling te effectueren (facturatie en/of incasso)
(b) doorgegeven wijzigingen in het lidmaatschap of de inschrijving de wijzigen
(c) contact met u op te nemen of te onderhouden 
(d) onze nieuwsbrieven te versturen
(e) onze website en/of social media kanalen te optimaliseren
(f) onze dienstverlening te verbeteren
(h) uw voortgang te monitoren

 

2. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

2.1 U kunt contact opnemen met ons via info@ptpaintsil.nl of op telefoonnummer 026 8484213

(a) meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;
(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
(c) inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
(d) correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens;
(e) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Functional Fitness & Personal Training Paintsil

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

4. DERDEN

4.1 WIJ VERSTREKKEN UW GEGEVENS AAN DE VOLGENDE DERDEN:

(a) Control Plus B.V. voor de ledenadministratie en lesregistratie, uitsluitend in het geval van het lidmaatschap
(b) Hidden Profits Marketing Website Designer 
(f) ING uitsluitend in het geval van incasso van contributie

4.2 GEBRUIK VAN FOTO EN VIDEO/FILM

Wij kunnen foto’s en video/film van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie of onze activiteiten op een externe locatie publiceren op onze website evenals onze social mediakanalen, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent (zie onder 2). Voor dat wij foto’s /film beelden maken zullen wij eerst om toestemming vragen aan de aanwezige deelnemers.

5. BEWAREN VAN UW GEGEVENS

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

6. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

6.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.

 

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 24 mei 2018.

Nieuws

 • Nieuwe les!!!

  Cardio Boxing 45

  Lees meer
 • New Gym opening soon! 4-1-2020 11u

  Fantastisch nieuws!!!! Vanaf 4 januari opent onze nieuwe gym genaamd "FI...

  Lees meer
Meer nieuws
 • Burgemeester Jan Hendrik Klein Molekamp

  "Ik merk duidelijk dat mijn conditie is verbeterd en dat mijn gewicht langzaam afneemt. "

  Burgemeester Jan Hendrik Klein Molekamp
 • Hans en Melanie

  "Door het enthousiasme in de begeleiding en de goede oefeningen zijn doelen haalbaar."

  Hans en Melanie
 • Sharon

  "Uiteindelijk ben ik 50 kilo afgevallen en een heel ander mens geworden."

  Sharon
 • Hans

  "Ik gebruik geen medicijnen meer voor mijn hoge bloeddruk en ben 16 kg afgevallen."

  Hans