• Header

Algemene voorwaarden Functional Fitness & Personal Training Paintsil

Met het ondertekenen van dit registratieformulier gaat u akkoord met de volgende verplichtingen en voorwaarden:

1. Opzeggen van het lidmaatschap dient vier weken vooraf te geschieden via het versturen van een mailtje naar info@ptpaintsil.nl of via een opzegformulier verkrijgbaar bij de balie van Functional Fitness & Personal Training Paintsil. De opzegtermijn van vier weken start op de eerste  dag van de eerst volgende incasso (vierwekelijkse periode). Bij opzegging wordt er dus altijd minimaal nog één keer geïncasseerd. Het kan voorkomen dat u nog zes weken kunt sporten na opzegging van het abonnement als u midden in een vierwekelijkse periode opzegt. Zonder schriftelijke afmelding kan het lidmaatschap niet beëindigd worden. Mondelinge of telefonische afmeldingen worden niet in behandeling genomen.

2. De afgesloten jaarpakketten hebben een vast karakter. Het is niet mogelijk om in deze periode te veranderen van pakket. Verandering is wel mogelijk bij maandpakketten. U heeft uiteraard wel de mogelijkheid uw één keer per week jaarpakket te veranderen naar twee keer of vaker jaarpakket.

3. Niet nakomen van de eerste betaling via automatische incasso betekent dat er een herinnering wordt gestuurd met een verhoging. Deze  verhoging wordt in rekening gebracht voor administratiekosten en de kosten die een bank rekent voor het niet af kunnen schrijven van het bedrag. De extra kosten voor administratie bedragen € 5,- per herinnering. Niet nakomen van de eerste herinnering binnen 7 dagen betekent dat er opnieuw een herinnering wordt gestuurd met een verhoging. De te betalen verhoging voor de tweede herinnering is eveneens €5,-. Niet nakomen van de tweede herinnering betekent dat er rechtsmaatregelen worden genomen. De kosten voor deze stappen zijn voor de wanbetalende partij die zijn betalingsverplichtingen niet is nagekomen. Vervolgens wordt de toegang tot Functional Fitness & Personal Training Paintsil ontzegd.

4. Als lid bent u zelf verantwoordelijk uw persoonlijke (NAW) gegevens, bekend bij Functional Fitness & Personal Training Paintsil, up to date te houden zodat correspondentie vanuit Functional Fitness & Personal Training Paintsil mogelijk is.

5. Functional Fitness & Personal Training Paintsil behoudt zich het recht voor, de pakketkosten eenmaal per jaar te verhogen (dit geldt ook voor jaarcontracten). Verhoging van de pakketkosten zullen minimaal vier weken voor het ingaan worden aangekondigd d.m.v. publicatie via mail en/of post en/of aankondiging in het sportcentrum.

6. Bij langdurige ziekte of bij een blessure is het mogelijk om in overleg voor een tijdelijke stopperiode in aanmerking te komen. Dit is mogelijk door middel van een mail te sturen naar info@ptpaintsil.nl, telefonische of via het invullen van een blokkeringsformulier, verkrijgbaar aan de balie. Hierbij geldt een maximum van 8 weken. Na deze 8 weken wordt automatisch uw pakket weer geactiveerd. Heeft u een jaarcontract, dan wordt het aantal weken dat uw jaarcontract stopgezet is aan het einde van de looptijd toegevoegd. Dit geld niet bij maandcontracten.

7. Activiteiten die vallen op dagen dat Functional Fitness & Personal Training Paintsil gesloten is komen te vervallen. Deze betreffende dagen worden vooraf aangekondigd via een nieuwsbrief en/of op de internetsite, of zijn te zien in het reserveringssysteem. Tijdens de vakantieperiode verlopen de lessen volgens een aangepast rooster. Voor deze periode geldt het reguliere abonnementstarief.

8. Wanneer de cliënt verhindert is, dient dit 24 uur voor aanvang van de personal trainingssessie gemeld te worden bij de personal trainer. Bij het uitblijven van deze melding of te laat afmelden vervalt het recht op deze personal trainingssessie en zal de betaling van deze training voldaan moeten worden.

9. Wanneer de personal trainingssessie door afwezigheid van de cliënt niet op het afgesproken tijdstip kan starten zonder dat dit van tevoren is aangegeven, zal de personal trainingssessie duren tot 60 minuten na oorspronkelijke aanvang van de afspraak.

10. Functional Fitness & Personal Training Paintsil geeft u de mogelijkheid kostbaarheden op te bergen in kluisjes in de kleedkamer. Personal Training Paintsil is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal, schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan goederen van deelnemers. Sporttassen of andere bagage mogen niet worden meegenomen in de trainingszalen.

11. Roken en alcohol drinken binnen Functional Fitness & Personal Training Paintsil is niet toegestaan.

12. Het gebruik van consumpties binnen Functional Fitness & Personal Training Paintsil is alleen toegestaan in een afsluitbare bidon/fles. Zelf meegebrachte dranken zijn toegestaan. In de trainingszalen zijn etenswaren niet toegestaan.

13. Aanwijzingen van de trainers dienen ten alle tijden te worden opgevolgd. Voor eventuele blessures die ontstaan door onoordeelkundig gebruik van de attributen en apparaten bent u zelf verantwoordelijk. Tevens is Functional Fitness & Personal Training Paintsil niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen van deelnemers. Vraag bij twijfel altijd informatie aan onze gediplomeerde personal trainers.

14. Binnenschoenen en sportkleding (mouwloze hemdjes bij mannen zijn niet toegestaan) is verplicht evenals een handdoek gebruiken (eventueel te huur bij de balie) tijdens het trainen i.v.m. hygiëne.

15. Zoals u wellicht hebt opgemerkt, vragen wij u om uw persoonsgegevens te verstrekken. Wij verzamelen deze gegevens uitsluitend uit veiligheidsoverwegingen en voor het opstellen van een voor u verantwoord en passend begeleidingsadvies. Functional Fitness & Personal Training Paintsil zal uw persoonsgegevens zorgvuldig verwerken en niet aan derden verstrekken. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming, middels uw handtekening op het registratieformulier, zal Functional Fitness & Personal Training Paintsil uw persoonsgegevens niet verwerken. Na uitschrijving zullen wij uw persoonsgegevens niet bewaren of opslaan maar uit ons bestand wissen.

16. Wij verzoeken onze leden om mobiele telefoons uit te zetten en niet mee te nemen in de trainingszalen. Wij gunnen iedereen de mogelijkheid om rustig en ontspannen te werken aan de gezondheid.

17. Op onze voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing.

Nieuws

 • Nieuwe les!!!

  Cardio Boxing 45

  Lees meer
 • New Gym opening soon! 4-1-2020 11u

  Fantastisch nieuws!!!! Vanaf 4 januari opent onze nieuwe gym genaamd "FI...

  Lees meer
Meer nieuws
 • Burgemeester Jan Hendrik Klein Molekamp

  "Ik merk duidelijk dat mijn conditie is verbeterd en dat mijn gewicht langzaam afneemt. "

  Burgemeester Jan Hendrik Klein Molekamp
 • Hans en Melanie

  "Door het enthousiasme in de begeleiding en de goede oefeningen zijn doelen haalbaar."

  Hans en Melanie
 • Sharon

  "Uiteindelijk ben ik 50 kilo afgevallen en een heel ander mens geworden."

  Sharon
 • Hans

  "Ik gebruik geen medicijnen meer voor mijn hoge bloeddruk en ben 16 kg afgevallen."

  Hans