Reserveer
Algemene voorwaarden
 

Algemene voorwaarden Personal Training Paintsil

1. Opzeggen van het lidmaatschap dient vier weken vooraf te geschieden via een opzegformulier verkrijgbaar bij de balie van Personal Training Paintsil. De opzegtermijn van vier weken start op de eerste dag van de vierwekelijkse periode. Bij opzegging wordt er dus altijd minimaal nog één keer geïncasseerd. Zonder schriftelijke afmelding kan het lidmaatschap niet beëindigd worden. Email en telefonische afmeldingen worden niet in behandeling genomen.

2. De afgesloten jaarpakketten hebben een vast karakter. Het is niet mogelijk om in deze periode te veranderen van pakket. Verandering is wel mogelijk bij maandpakketten. U heeft uiteraard wel de mogelijkheid uw één keer per week jaarpakket te veranderen naar twee keer of vaker jaarpakket.

3. Niet nakomen van de eerste betaling via automatische incasso betekent dat er een herinnering wordt gestuurd met een verhoging. Deze verhoging wordt in rekening gebracht voor administratiekosten. De extra kosten voor administratie bedragen 5 procent van het totale bedrag met een minimum van € 5,-.

Niet nakomen van de eerste herinnering binnen 7 dagen betekent dat er opnieuw een herinnering wordt gestuurd met een verhoging. Deze verhoging wordt in rekening gebracht voor administratiekosten. De extra kosten voor administratie bedragen 10 procent van het totale bedrag bovenop het bedrag van de eerste herinnering, met een minimum van € 15,-.

Niet nakomen van de tweede herinnering betekent dat er rechtsmaatregelen worden genomen. De kosten voor deze stappen zijn voor de cliënt die zijn betalingsverplichtingen niet is nagekomen. Vervolgens wordt de toegang tot het Personal Training Center ontzegd.

4. Als lid bent u zelf verantwoordelijk uw persoonlijke (NAW) gegevens, bekend bij Personal Training Paintsil, up to date te houden zodat correspondentie vanuit Personal Training Paintsil mogelijk is.

5. Personal Training Paintsil behoudt zich het recht voor, de pakketkosten eenmaal per jaar te verhogen (dit geldt ook voor jaarcontracten). Verhoging van de pakketkosten zullen minimaal vier weken voor het ingaan worden aangekondigd d.m.v. publicatie via mail en/of post en/of aankondiging in het Personal Training Center.

6. Bij elke hernieuwde inschrijving na opzegging om wat voor redenen dan ook is een gezondheidsanalyse verplicht.

7. Bij langdurige ziekte of bij een blessure is het mogelijk om in overleg voor een tijdelijke stopperiode in aanmerking te komen. Dit kan niet telefonische of per mail, maar moet door middel van een blokkeringsformulier, verkrijgbaar aan de balie. Hierbij geld een maximum van 8 weken. Na deze 8 weken wordt automatisch uw pakket weer geactiveerd. Het aantal weken dat uw pakket stopgezet is wordt aan het einde van de looptijd van uw jaarpakket aan uw totale looptijd toegevoegd. Dit geld niet bij maandpakketten.

8. Activiteiten die vallen op dagen dat Personal Training Paintsil gesloten is komen te vervallen. Dagen waarop Personal Training Paintsil gesloten is worden ruim vooraf aangekondigd. Tijdens de vakantieperiode verlopen de lessen volgens een aangepast rooster. Voor deze periode geldt de reguliere betaling en zal niet worden vergoed.

9. Wanneer de cliënt verhindert is, dient dit 24 uur voor aanvang van de Personal Trainingssessie gemeld te worden bij de Personal Trainer. Bij het uitblijven van deze melding of te laat afmelden vervalt het recht op deze Personal Trainingssessie en zal de betaling van deze training voldaan moeten worden.

10. Wanneer de Personal Trainingssessie door afwezigheid van de cliënt niet op het afgesproken tijdstip kan starten zonder dat dit van tevoren is aangegeven, zal de Personal Training duren tot 60 minuten na oorspronkelijke aanvang van de afspraak.

11. Personal Training Paintsil geeft u de mogelijkheid kostbaarheden op te bergen in kluisjes in de kleedkamer. Personal Training Paintsil is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal, schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan goederen van deelnemers. Sporttassen of andere bagage mogen niet worden meegenomen in de trainingszalen.

12. Roken en alcohol drinken binnen Personal Training Paintsil is niet toegestaan.

13. Het gebruik van consumpties binnen Personal Training Paintsil is alleen toegestaan in een afsluitbare bidon/fles. Zelf meegebrachte dranken zijn toegestaan. In de trainingszalen zijn etenswaren niet toegestaan.

14. Aanwijzingen van de trainers dienen ten alle tijden te worden opgevolgd. Voor eventuele blessures die ontstaan door onoordeelkundig gebruik van de attributen en apparaten bent u zelf verantwoordelijk. Tevens is Personal Training Paintsil niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen van deelnemers. Vraag bij twijfel altijd informatie aan onze gediplomeerde Personal Trainers.

15. Binnenschoenen zonder zwarte zolen (m.u.v. aerobic- en fitnessschoeisel) en sportkleding (mouwloze hemdjes bij mannen zijn niet toegestaan) is verplicht evenals een handdoek gebruiken (eventueel te huur bij de balie) tijdens het trainen i.v.m. hygiëne.

16. Zoals u wellicht hebt opgemerkt, vragen wij u om uw persoonsgegevens te verstrekken. Wij verzamelen deze gegevens uitsluitend uit veiligheidsoverwegingen en voor het opstellen van een voor u verantwoord en passend begeleidingsadvies. Personal Training Paintsil zal uw persoonsgegevens zorgvuldig verwerken en niet aan derden verstrekken. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming, middels uw handtekening op het registratieformulier, zal Personal Training Paintsil uw persoonsgegevens niet verwerken.

17. Wij verzoeken onze leden om mobiele telefoons uit te zetten en niet mee te nemen in de trainingszalen. Wij gunnen iedereen de mogelijkheid om rustig en ontspannen te werken aan de gezondheid.

18. Op onze voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing.

 

Abonnementen worden voorafgaand per vier weken geïncasseerd.

Dit gebeurt in:

week   1

week   5

week   9

week 13

week 17  

week 21

week 25

week 29

week 33

week 37  

week 41

week 45

week 49

 

 

Nieuws

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws!



Openingstijden

Ma / Di / Wo / Do / Vr :

09:00u tot 11:00u en 18:00u tot 21:30u

Di & Za : Bootcamp

Zo 9:15u - 11:45u

Tijdens vakantie en feestdagen hebben 
wij aangepaste openingstijden.
Dit staat aangegeven op het lesrooster.